Het hebben van voorrang op de weg is een fundamenteel onderdeel van het verkeersreglement. Voetgangers hebben meestal voorrang wanneer ze de weg oversteken, maar er zijn bepaalde situaties waarin ze geen voorrang hebben. In deze situaties wordt aan de voetgangers geen voorrang verleend en worden de voetgangers verwacht aan de voorrangsregels te voldoen. 

Ook de voetganger moet zich aan de regels houden

De meest voorkomende situatie waarin voetgangers geen voorrang hebben, is wanneer ze zich in een voetgangerszone bevinden. In een voetgangerszone hebben voertuigen de voorrang en worden voetgangers verwacht hun voetpad aan te houden. Voetgangers mogen de voetgangerszone alleen verlaten als ze ervoor zorgen dat ze het verkeer niet in gevaar brengen. Er zijn ook situaties waarin voetgangers geen voorrang hebben op voertuigen die voetgangers oversteken. In deze situaties moeten voetgangers wachten totdat het verkeer is gepasseerd voordat zij de weg oversteken. Bovendien moeten voetgangers er rekening mee houden dat sommige voertuigen mogelijk niet in staat zijn om te stoppen wanneer ze de weg oversteken.

Ook opletten bij in- en uitritten 

Voetgangers hebben ook geen voorrang op voertuigen die de weg oprijden vanuit een garage of parkeerplaats. In deze situaties hebben voertuigen voorrang en moeten voetgangers hun pad aanhouden tot het verkeer volledig is gestopt. Voetgangers mogen alleen de weg oversteken als er een veilige opening is waardoor het verkeer zich niet belemmerd voelt. 

Tot slot hebben voetgangers geen voorrang op voertuigen die de weg op draaien. In deze situaties moeten voetgangers wachten totdat het voertuig de weg is opgereden voordat ze de weg oversteken. Ook hier geldt dat voetgangers alleen de weg over mogen steken als er een veilige opening is waardoor het voertuig niet wordt belemmerd. 
In conclusie hebben voetgangers in bepaalde situaties geen voorrang op voertuigen. In deze situaties wordt aan de voetgangers geen voorrang verleend en moeten ze aan de voorrangsregels voldoen. Hoewel het belangrijk is om aan de voorrangsregels te voldoen, is het ook belangrijk om je veiligheid te waarborgen door ervoor te zorgen dat je de weg oversteekt wanneer het verkeer volledig is gestopt.